شماره پیامك: 3000112222
تلفن روابط عمومی : 41256740
تلفن صدای مخاطب رادیو راز: 41256220
شما می توانید از طریق صدای مخاطب نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص برنامه های رادیو راز برای ما ارسال نمایید

کانال خبری رادیو راز